Dinero integration

Hvordan starter man?
Første step er at gå ind under integration under settings, inde i Fenerum.

Her efter finder du Dinero integration knappen, som befinder sig uden E-conomic.

API og Organisations id

Det første der bliver spurgt efter, er jeres API Key og jeres organisations id.

Organisations id, findes på jeres Dinero side, nederest i venstre hjørne.

API Key, findes under "integration".

Kopir din nøgle og indsæt den i API Key feltet.

Opsætning af kontoer
Herunder udfyldes.

Revenue accounts

Future revenue accountForudbetalte poster
Default revenue accountOmsætning udland
Default revenue account euOmsætning EU

Per country revenue accounts = Omsætning DK

Note: Omsætningen kan specificeres på produktniveau under revenue groups.

Payments accounts

Bank accountBank konto
Card payments accountKort betalings konto
Direct debit payments accountLeverandør service betalings konto
Fee accountGebyr konto
Debtor settlement accountDebitorudligning

OBS: Balancekonto der bruges ved kreditnotaer. Denne skal du selv oprette.

Debtor and supplier account

Dinero debtor accountFælleskonto for dine kunder i Dinero. Ex. 53000 debitorer. Denne skal selv oprettes.
Dinero supplier accountFælleskonto for alle udgiftsposteringer der sendes til Dinero fra Fenerum.

ERP line booking settings

This section contains ERP line booking settings specific for the Dinero system. It can also contain some settings that are not described below. Those are settings that are common for all ERP systems. They are described here.

Automatically book revenue

When Automatically book revenue is enabled, revenue related lines are automatically booked/approved in Dinero after creation of an entry. If this is disabled an entry stays in draft state and can be changed and book/approved in Dinero interface.

Automatically book expenses

When Automatically book expenses is enabled, expenses related lines are automatically booked/approved in Dinero after creation of an entry. If this is disabled an entry stays in draft state and can be changed and book/approved in Dinero interface.

background logo

We invoice 2 billion DKK annually for our customers. Let's put your invoicing on autopilot today!